fbpx

Frankowicze nie ustępują w kwestii dochodzenia swoich roszczeń przeciwko bankom, zwłaszcza po rezygnacji banków z roszczeń waloryzacyjnych. Rozstrzygnięcia dotyczące kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego stają się coraz bardziej ugruntowane, a decyzje TSUE przyspieszają tempo wydawania wyroków. To sprawia, że osoby dotychczas wstrzymujące się z podjęciem działań są coraz bardziej skłonne skierować swoje sprawy do sądów. Niektórzy Frankowicze obawiają się, że na wyrok będą czekać wiele lat. Ile czasu trwa rozpatrywanie sprawy frankowej w Poznaniu?

Sądy szybciej wydają wyroki w sprawach frankowych w Poznaniu

Na przyspieszenie orzecznictwa w sprawach frankowych w Poznaniu ma wpływ kilka czynników jednocześnie. W pierwszej kolejności, należy podkreślić, że sądy otrzymały możliwość przesłuchania stron na piśmie. Oznacza to, że nie ma konieczności wyznaczania kolejnych terminów osobistego przesłuchania świadków. Brak ich wstawiennictwa lub wyznaczanie odległych terminów przesłuchań było jednym z najczęstszych powodów wydłużania czasu oczekiwania na wyrok. W obecnej sytuacji, sądy mają możliwość szybszego zebrania dowodów z zeznań świadków, co niewątpliwe przyspiesza czas wydania wyroków w sprawach frankowych w Poznaniu. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na przyspieszenie wydawania wyroków dla Frankowiczów z Poznania jest orzeczenie TSUE C-140/22. Do czasu wydania wyroku przez Trybunał obowiązywało orzecznictwo Sądu Najwyższego z maja 2021 roku, które wskazywało na konieczność złożenia oświadczenia o woli unieważnienia umowy kredytowej i świadomości konsekwencji takiego działania. TSUE swoim wyrokiem w sprawie C-140/22 zniósł konieczność składania takiego oświadczenia przez Kredytobiorcę, a pominięcie tego kroku skutecznie skraca czas oczekiwania na wyrok.  

kancelaria frankowa Poznań

Termin pierwszej rozprawy w sprawie frankowej w Poznaniu

Frankowicze z Poznania, którzy zdecydowali się na pozwanie swojego kredytodawcy w związku z wadliwą umową o kredyt CHF, z niecierpliwością czekają na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy. Należy zaznaczyć, że czas oczekiwania na pierwsze posiedzenie w sprawie frankowej jest zależny od kilku czynników. Po pierwsze wiele zależy od miejscowości sądu. W dużych miastach rozpatrywanych jest więcej spraw, dlatego Kredytobiorcy, których sprawy toczą się przykładowo przed warszawskim sądem z pewnością dłużej poczekają na wyznaczenie terminu pierwszego posiedzenia w swojej sprawie niż Frankowicze, którzy walczą z bankami w sądach w mniejszych miejscowościach.

Kolejnym czynnikiem, który bezpośrednio wpływa na czas wyznaczenia tego terminu jest obciążenie referatu sędziego oraz jego doświadczenie w orzekaniu w sprawach dotyczących wadliwych umów frankowych. Doświadczony sędzia wie, na jakie elementy umowy zwrócić szczególną uwagę, i w których miejscach banki najczęściej umieszczają niedozwolone klauzule. Ciekawe jest to, że również sami Frankowicze mają wpływ na wyznaczenie terminu pierwszego posiedzenia w sprawie frankowej w Poznaniu. Kredytobiorcy, którzy zdecydują się na pozwanie kredytodawcy powinni jak najszybciej złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia w postaci wstrzymania spłaty rat do momentu wydania prawomocnego wyroku. Następnie sąd ma obowiązek rozparzyć wniosek tak szybko, jak to tylko możliwe. Warto jednak podkreślić, że banki często odwołują się od takich wniosków, dlatego proces ten może trwać od 2 do 4 miesięcy. Chociaż wydłuży to nieco czas oczekiwania na wskazanie terminu pierwszej rozprawy, Frankowicze z Poznania nie powinny rezygnować ze składania tego wniosku, gdyż dzięki temu mają możliwość wstrzymania płatności rat do zakończenia postępowania.

czas

Ile czasu Frankowicze z Poznania muszą czekać na wyrok?

Termin, w jakim Kredytobiorca otrzymuje wyrok w sprawie frankowej jest kwestią bardzo indywidualną. W niektórych sprawach, sędziowie przewodniczący postępowaniom w sądach I instancji potrafią wydać orzeczenie nawet w kilka miesięcy od daty złożenia pozwu. Warto jednak podkreślić, że często praktyką banków są odwołania od wydanych wyroków, dlatego konieczne jest przeprowadzenie postępowania w sądzie II instancji. W ostatnim czasie można jednak zauważyć, że podejście banków nieco zmieniło się w tym zakresie z uwagi na fakt, że Frankowicze z Poznania zdecydowanie wygrywają z instytucjami bankowymi w sądach wyższej instancji. Banki chcąc uniknąć kolejnych kosztów, rezygnują z odwołania od niekorzystnego wyroku sądu I instancji. Powstaje zatem pytanie jaki jest czas oczekiwania na wyrok w sprawie frankowej w Poznaniu? Chociaż nie ma dokładnych danych, statystycznie czas oczekiwania na pierwszą rozprawę wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy, a sprawy toczą się średnio od 2 do 5 lat. Warto jednak podkreślić, że wskazane informacje są jedynie danymi statystycznymi, a zarówno czas oczekiwania na termin pierwszej rozprawy jak i uzyskanie wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytowej jest uzależniony od indywidulnej sytuacji Kredytobiorcy.

author avatar
Marzena