fbpx

Wysokie koszty procesu sądowego często skutecznie odstraszają Frankowiczów od kwestionowania umów kredytowych. Powszechnie uważa się, że takie postępowania są bardzo drogie. Jednak w rzeczywistości, opłaty związane ze sprawami frankowymi mogą być nawet niższe niż w innych rodzajach postępowań. Co najważniejsze, po wygranej przez Frankowicza sprawie, bank pokryje wszystkie koszy związane z procesem.

Ile wynosi opłata za pozew w sprawie frankowej w Poznaniu?

Podstawową opłatą, którą należy uiścić przed rozpoczęciem postępowania CHF, jest opłata sądowa od pozwu. Zgodnie z przepisami, każde pismo wszczynające proces sądowy, w tym również pozew, podlega określonej ustawowo opłacie. W sprawach frankowych w Poznaniu wysokość opłaty sądowej od pozwu zależy od wartości przedmiotu sporu – im wyższe roszczenie Frankowicza, tym wyższa opłata sądowa.

Gdy Kredytobiorca żąda unieważnienia umowy kredytowej we frankach, wartość przedmiotu sporu stanowi suma wszystkich wpłat dokonanych na rzecz kredytodawcy z tytułu wykonywanej umowy. Natomiast w przypadku roszczenia o odfrankowienie kredytu, wartość przedmiotu sporu to różnica między sumą wpłat dokonanych przez Kredytobiorcę a kwotą, którą powinien zapłacić, gdyby umowa nie zawierała niedozwolonych klauzul.

Warto zauważyć, że w sprawach dotyczących roszczeń wynikających z czynności bankowych, jeśli konsument jest stroną i wartość przedmiotu sporu przekracza 20 000 złotych, pobiera się stałą opłatę w wysokości 1 000 złotych. Oznacza to, że maksymalna opłata sądowa od pozwu dla Frankowiczów z Poznania nigdy nie będzie wyższa niż tysiąc złotych.

zwrot pieniędzy

Koszty opinii biegłego w sprawach CHF

Opłata sądowa od pozwu w sprawach frankowych jest obowiązkowa, więc Kredytobiorca musi się na nią przygotować, decydując się na proces przeciwko bankowi. Jednak inne opłaty związane z procesem mogą się pojawić, ale nie są one zawsze konieczne.

Jednym z istotnych wydatków, które Kredytobiorca musi brać pod uwagę, jest możliwość konieczności poniesienia kosztów wynagrodzenia biegłego. Dobrą informacją dla osób posiadających kredyt we frankach jest to, że w przypadku postępowań CHF często nie ma potrzeby przeprowadzania dowodu z opinii biegłego.

Co ważne, większość spraw sądowych dotyczy stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. Kredytobiorca żąda zwrotu wpłaconych do banku środków, które można zazwyczaj obliczyć bez konieczności angażowania biegłego. Natomiast przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego jest często niezbędne, gdy kierowane jest roszczenie o odfrankowienie umowy kredytowej. W takich przypadkach określenie różnicy między wpłaconymi przez Frankowicza środkami a tymi, które powinien był wpłacić, jest z reguły bardziej złożone.

kancelaria frankowa Poznań

Wynagrodzenie dla kancelarii frankowej – ile kosztuje prowadzenie sprawy w Poznaniu?

Rozprawy dotyczące kredytów zawartych w szwajcarskiej walucie często są skomplikowane, dlatego korzystnie jest zlecić ich prowadzenie doświadczonej kancelarii frankowej z Poznania – Kancelarii Kałużyńska i Wspólnicy. Chociaż honorarium kancelarii stanowi zazwyczaj główny wydatek dla Frankowicza, większość prawników specjalizujących się w sprawach frankowych jest w stanie zaproponować rozwiązania dostosowane do możliwości finansowych Klienta.

Często kancelarie prawnicze stosują taką formę rozliczenia, że na etapie początkowym prowadzenia sprawy, jeszcze przed złożeniem pozwu, pobierają jedynie symboliczną opłatę, a resztę wynagrodzenia stanowi tzw. success fee, czyli premia za sukces, która jest naliczana dopiero po uzyskaniu korzystnego wyroku w sprawie frankowej. Taki model rozliczenia jest satysfakcjonujący dla Frankowiczów, ponieważ nie wymaga wysokich, początkowych kosztów. Dodatkowo, wynagrodzenie w postaci premii za sukces daje gwarancję Kredytobiorcy, że prawnik będzie się maksymalnie starał o korzystny wyrok, ponieważ jego zarobek jest uzależniony od wyniku sprawy. Co do wysokości honorarium kancelarii prawniczej w sprawach frankowych w Poznaniu, trudno jest podać dokładne szacunki, ponieważ zależy to od stopnia skomplikowania sprawy, nakładu pracy prawnika oraz czasu, jaki poświęci on na daną sprawę. W celu oszacowania kosztów należy skontaktować się bezpośrednio z ekspertami z Kałużyńska i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, którzy bezpłatnie wycenią ofertę współpracy.

kancelaria dla frankowiczów

Za zwycięstwo Frankowicza zapłaci bank

Frankowicze w sądach mają wyraźną przewagę, głównie dzięki wyrokom TSUE. Ważne jest jednak to, że po zwycięstwie Kredytobiorcy, bank nie tylko zwraca niesłusznie pobrane pieniądze, ale także ponosi pełne koszty procesu sądowego w sprawie frankowej. W takiej sytuacji bank będzie zobowiązany do zwrócenia Frankowiczowi kosztów związanych z wytoczeniem powództwa, czyli opłaty sądowej, wynagrodzenia biegłego oraz kosztów zastępstwa procesowego. Co istotne, Kredytobiorcy należy się zwrot kosztów zastępstwa procesowego tylko w sytuacji, gdy jest reprezentowany przez pełnomocnika. Warto zatem zapoznać się z ofertą Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Kałużyńska i Wspólnicy z Poznania i sprawdzić jak pomagają Kredytobiorcom w sporach z bankami.

author avatar
Marzena