fbpx

Kredytobiorcy-Konsumenci, czyli osoby korzystające z usług finansowych, odgrywają kluczową rolę w gospodarce, pobudzając konsumpcję i wspierając rozwój różnych sektorów. Jednakże, wraz z dostępem do kredytów i produktów finansowych, pojawiają się również pewne ryzyka i wyzwania. W odpowiedzi na to, wiele krajów wprowadza przepisy i regulacje mające na celu ochronę Kredytobiorców-konsumentów.

Czym są prawa Kredytobiorcy?

Prawa Kredytobiorcy odnoszą się do zbioru regulacji mających na celu ochronę osób korzystających z usług finansowych, zwłaszcza w zakresie udzielania kredytów. Obejmują one różnorodne aspekty, takie jak transparentność ofert kredytowych, uczciwe praktyki reklamowe, odpowiedzialne pożyczanie oraz egzekwowanie praw Kredytobiorców w przypadku problemów finansowych. Dzięki regulacjom prawnym banki są zobowiązane do podjęcia szeregu czynności podczas świadczenia usług finansowych. Co więcej, w przypadku zaniedbań, Kredytobiorcy mają możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i żądania unieważnienia umowy o kredyt CHF lub możliwości skorzystania z sankcji kredytu darmowego w przypadku kredytów gotówkowych i konsolidacyjnych.

Prawo do informacji i wyboru

Pierwszym i jednym z najważniejszych praw konsumenta jest prawo do pełnej i rzetelnej informacji. Oznacza to, że konsument ma prawo do jasnego opisu produktu lub usługi. Dzięki temu może podjąć świadomą decyzję, unikając nieporozumień czy wprowadzania w błąd. Niestety jak pokazuje doświadczenie, w wielu przypadkach banki zaniedbują swój obowiązek informacyjny i nie przekazują Kredytobiorcom informacji, które są kluczowe do podjęcia decyzji o zawarciu kredytu we frankach lub kredytu złotowego. Prawo do wyboru umożliwia konsumentowi swobodne dokonywanie wyborów, porównywanie korzyści i wybór najlepszego dla siebie rozwiązania. Niestety nagminne łamanie tego prawa widoczne jest zwłaszcza w propozycjach ugodowych banków. Bankowcy zwykle przedstawiają jedynie korzyści wynikające z zawarcia ugody, jednak nie wskazują ile Frankowicze mogą zyskać na prawomocnym unieważnieniu umowy w sądzie.

karta kredytowa

Prawo do transparentności i klarowności warunków kredytowych

Jednym z kluczowych elementów prawa Kredytobiorcy jest zapewnienie transparentności i klarowności warunków kredytowych. Instytucje finansowe mają obowiązek dostarczenia jasnych informacji na temat stopnia oprocentowania, opłat dodatkowych, warunków spłaty oraz wszelkich potencjalnych ryzyk związanych z danym produktem. Dzięki temu Kredytobiorcy są w stanie podejmować świadome decyzje finansowe. Jednak jak pokazuje praktyka, banki i inne instytucje nie zawsze wywiązują się z tego obowiązku. Umowy kredytowe to często wielostronicowe dokumenty spisane fachowym językiem, niezrozumiałym dla przeciętnego Kredytobiorcy. Brak zrozumienia treści zawartych w umowie o kredyt frankowy lub kredyt złotowy z pewnością nie pomaga konsumentowi podjąć świadomej decyzji dotyczącej zobowiązania.

Działania banków w sprzeczności z prawami Kredytobiorców

Odpowiedzialne pożyczanie to kluczowy element prawa Kredytobiorcy. Instytucje finansowe muszą przeprowadzać ocenę zdolności kredytowej Klienta, aby upewnić się, że dana osoba jest w stanie spłacić pożyczkę bez zbytniego obciążenia finansowego. Ponadto, instytucje te mają obowiązek dostarczenia wsparcia i porad kredytowych, aby zapobiec nadmiernemu zadłużeniu się Klientów. Tutaj również można wiele zarzucić bankowcom. W przypadku Frankowiczów, banki świadomie wprowadzały Klientów w błąd, a także umieszczały w umowach kredytowych niedozwolone klauzule, które w konsekwencji przyczyniały się do kłopotów finansowych posiadaczy kredytów we frankach.

kancelaria frankowa Poznań

Kredytobiorca jako słabsza strony umowy z bankiem

Prawa Kredytobiorcy mają na celu również ochronę przed praktykami wykorzystującymi niewiedzę lub słabą pozycję konsumentów. Takie praktyki, jak ukryte opłaty, prowizje, agresywne strategie marketingowe czy nadużycia w umowach, poprzez umieszczanie w nich niedozwolonych klauzul są surowo zabronione, a instytucje finansowe dopuszczające się takich działań mogą być ukarane grzywnami lub innymi sankcjami. Mowa tu między innymi konieczności zwrotu wszystkich wpłaconych świadczeń Kredytobiorcy frankowemu w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. Co więcej, w przypadku kredytów konsumenckich, Kredytobiorcy mogą ubiegać się o możliwość zastosowania sankcji kredytu darmowego, która nakłada na banki konieczność zwrotu części nienależnie pobranych świadczeń.

Ochronę praw konsumentów zapewnia polskie i unijne prawo

Konsumenci-Kredytobiorcy mają prawo do skutecznego środka odwoławczego w przypadku sporów z instytucjami finansowymi. Oznacza to, że ​​mają możliwość składania skarg i wniosków o rekompensatę w przypadku niesprawiedliwego traktowania lub naruszenia ich praw. Zapewnienie łatwego dostępu do systemów arbitrażowych lub sądowych jest kluczowym elementem praw Kredytobiorców. Warto podkreślić, że zarówno Frankowicze jak i posiadacze kredytów w złotówkach coraz częściej pozywają banki i instytucje finansowe w związku z łamaniem praw KredytobiorcyKonsumenta, a co więcej, w zdecydowanej większości sądy popierają ich roszczenia.

author avatar
Marzena