fbpx

Zawarcie umowy kredytowej wiąże się z koniecznością spłaty rat kapitałowo-odsetkowych przez czas wskazany w umowie. Część Kredytobiorców decyduje się jednak na wcześniejszą spłatę swojego zobowiązania. Takie działanie daje im możliwość zwrotu części kosztów poniesionych podczas popisywania umowy kredytowej. Ile pieniędzy od banku można zyskać po wcześniejszej spłacie kredytu?

Ustawa o kredycie konsumenckim a kredyt spłacony

Konsumenci, którzy zawarli umowę o kredyt i dokonali wcześniejszej spłaty, mają możliwość odzyskania od banku części pieniędzy, które wpłacili na jego konto w chwili uruchomienia kredytu. Mowa tu o środkach, które zostały wpłacone na poczet całego okresu obowiązywania umowy, a z racji wcześniejszej spłaty kredytu, nie zostały wykorzystane. Co więcej, prawo do zwrotu przysługuje również Kredytobiorcom posiadającym kilka zobowiązań, które zostały skonsolidowane w jeden kredyt. Istotne jest jednak to, że nie każda osoba posiadająca zobowiązanie w postaci kredytu konsumenckiego ma prawo do ubiegania się o zwrot kosztów od instytucji finansowej po wcześniejszym uregulowaniu rat. Jakie są wobec tego wymagania?

Jakie warunki trzeba spełnić, aby odzyskać pieniądze po wcześniejszej spłacie kredytu?

Na kanwie artykułu 49. Ustawy o kredycie konsumenckim, banki i inne instytucje finansowe mają obowiązek zwrotu części pieniędzy za okres pomiędzy terminem końcowym wskazanym w umowie kredytowej a czasem, kiedy konsument realnie spłacił swój kredyt.

Zwrot części poniesionych kosztów jest możliwy po spełnieniu wskazanych warunków:

  • Umowa została zawarta po 18 grudnia 2011 roku,
  • Wysokość kredytu lub pożyczki jest mniejsza/równa kwocie 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie,
  • Kredyt nie może być zabezpieczony hipoteką,
  • Kredyt nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • Od spłaty ostatniej raty nie minęło więcej niż 1 rok.
kancelaria frankowa Poznań

Jak otrzymać zwrot pieniędzy po wcześniejszej spłacie kredytu?

W sytuacji, gdy konsument dokona wcześniejszej spłaty kredytu, bank lub inna instytucja finansowa ma obowiązek zwrotu części kosztów. Chociaż taka zasada uregulowana jest prawnie, część sektora bankowego unika tego obowiązku i  bogaci się wykorzystując niewiedzę swoich klientów.

Warto jednak podkreślić, że coraz więcej Kredytobiorców ma świadomość, że mogą odzyskać swoje pieniądze nawet po uregulowaniu całego zobowiązania. Co w takim razie należy zrobić, aby otrzymać zwrot? Konsument powinien złożyć do banku wniosek, w którym wskaże informacje takie jak: dane Kredytobiorcy, numer umowy kredytowej, numer konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot, a w szczególności podstawę prawną, na którą się powołuje. W przypadku umowy konsumenckiej, po wcześniejszej spłacie kredytu, Kredytobiorca ma możliwość powołania się na artykuł 49. Ustawy o kredycie konsumenckim. Tak sporządzony wniosek należy dostarczyć do banku, który zwykle ma 30 dni na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji. Jak pokazuje doświadczenie, po tym czasie wielu Kredytobiorców otrzymuje od kredytodawcy odmową odpowiedź. W takiej sytuacji najlepiej zwrócić się o pomoc do doświadczonej kancelarii prawnej Kałużyńska i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych w Poznaniu, która zajmuje się dochodzeniem roszczeń Kredytobiorców ze spłaconym kredytem. Kancelaria prawna z Poznania przeprowadzi bezpłatną analizę umowy kredytowej i wskaże jakie są możliwości dalszego działania.

author avatar
Marzena