fbpx

Kredytobiorcy posiadający kredyt we frankach od lat toczą bój z bankami i wygrywają procesy, w których sądy orzekają o nieważności ich umowy kredytowej z uwagi na występujące w nich klauzule abuzywne. Do tej pory, tysiące Frankowiczów otrzymało korzystny wyrok, uwalniając się od obowiązku spłaty kredytu CHF, a kolejni Kredytobiorcy korzystają z pomocy kancelarii prawnych, które podczas analizy dokumentów, znajdują w nich klauzule abuzywne będące podstawą do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Czym są klauzule abuzywne?

Klauzule abuzywne, inaczej mówiąc klauzule niedozwolone to liczne zapisy dotyczące systemu przeliczania wysokości zobowiązania i rat Kredytobiorcy. W większości umów o kredyt w szwajcarskiej walucie, banki udzielające kredytów CHF, przy konstruowaniu umowy kredytowej zawierały w jej treści zapisy dotyczące przeliczania kursu walut według tabel ustalanych przez kredytodawcę, bez konsultacji z konsumentem. Warto podkreślić, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, a potwierdza to polskie i europejskie prawo, które wskazuje, że umowa, która zawiera niedozwolone klauzule umowne, nie jest obowiązująca wobec konsumenta. Klauzule abuzywne są głównym elementem, na który powołują się kancelarie prawne reprezentujące Frankowiczów w sądach. Również Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kałużyńska i Wspólnicy wskazuje, że umowy, które otrzymuje do analizy zawierają liczne wady, które są podstawą do wytoczenia sprawy przeciwko kredytodawcy. Warto zaznaczyć, że w większości postępowań frankowych, ze względu na obecność klauzul abuzywnych, sądy potwierdzają nieważność umowy o kredyt frankowy wskazując, że umowa naruszaja dobro konsumenta.

kancelaria frankowa Poznań

Klauzule abuzywne w umowach o kredyt CHF

Jak pokazuje doświadczenie, kredytodawcy udzielający kredytów we frankach, przez lata umieszczały w umowach kredytowych niedozwolone zapisy. Zgodnie z artykułem 385 (1) Kodeksu Cywilnego, niedozwolone postanowienia to te, które występują w umowie między konsumentem a przedsiębiorcą, a które nie są efektem negocjacji  i stanowią zagrożenie dla interesu prawnego konsumenta. Warto zaznaczyć, że abuzywności nie podlegają prawa i obowiązki stron, które zostały jasno określone w umowie zawartej pomiędzy stronami. Niemniej jednak należy zauważyć, że w większości umów kredytowych CHF zasady te nie są jasno sprecyzowane, co wskazuje na jej abuzywny charakter.

Co więcej, w artykule 385(3) Kodeksu cywilnego znajduje się lista klauzul abuzywnych, na które może powołać się Kredytobiorca, decydujący się na pozwanie banku. Warto zauważyć, że ten artykuł wymienia jedynie przykłady niedozwolonych zapisów występujących w umowach kredytu frankowego, ale nie obejmuje wszystkich możliwych rodzajów klauzul abuzywnych. Doświadczenie pokazuje, że sędziowie rozpatrujący sprawy dotyczące kredytów frankowych często opierają swoje decyzje na zaniechaniu obowiązku informacyjnego, który bank powinien spełnić w momencie udzielania kredytu. Dodatkowo, sędziowie zwracają uwagę na fakt, że banki stosowały tabele przeliczeniowe, które były tworzone wyłącznie przez kredytodawcę, bez udziału Kredytobiorcy.

podpisanie umowy

Rejestr i mapa klauzul niedozwolonych to skarbnica wiedzy dla Frankowicza

Kredytobiorca może łatwo sprawdzić, czy klauzule w jego umowie o kredyt CHF są abuzywne. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utworzył Rejestr klauzul niedozwolonych, który zawiera przykłady zapisów sprzecznych z prawem. Dodatkowo należy  wspomnieć o wyroku TSUE C-139/22, który wskazuje, że sędzia rozpatrujący sprawę kredytu frankowego może uznać zapis w umowie za niedozwolony nie tylko wtedy, gdy jest identyczny z tym w Rejestrze, ale także w przypadku, gdy posiada takie samo znaczenie. Dodatkowo, po przeanalizowaniu umów i regulaminów kredytów hipotecznych udzielanych przez banki głównie w latach 2002-2009, Rzecznik Finansowy przygotował mapę klauzul abuzywnych. Co istotne, opiera się ona głównie na informacjach dostarczonych przez Klientów banków i może nie zawierać wszystkich niedozwolonych klauzul. Dlatego też brak danego zapisu na mapie nie oznacza, że wszystkie zapisy umieszczone w umowie o kredyt CHF są zgodne z prawem. Skorzystaj z bezpłatnej analizy swojej umowy, której dokonają specjaliści z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Kałużyńska i Wspólnicy z Poznania i sprawdź, czy w Twojej umowie bank umieścił klauzule abuzywne.

author avatar
Marzena