fbpx

W ostatnich miesiącach można zauważyć wzrost zainteresowania potencjalnymi korzyściami wynikającymi z Sankcji Kredytu Darmowego. Czy osoby, które zaciągnęły kredyty konsumenckie, posiadają uprawnienia do żądań wobec instytucji finansowych udzielających kredytów? W szczególności, czy mogą wystąpić z roszczeniami dotyczącymi Sankcji Kredytu Darmowego?

Darmowy kredyt

Roszczenia, o których mowa, dotyczą kredytobiorców korzystających z kredytów konsumenckich udzielonych po 18 grudnia 2011 roku, których wartość nie przekracza 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w obcej walucie. Istnieje również możliwość rozpatrzenia roszczeń w przypadku kredytów o wyższej wartości, pod warunkiem spełnienia określonych warunków, takich jak brak zabezpieczenia hipotecznego i przeznaczenie środków na remont mieszkania lub domu.

Prawa kredytobiorców o których mowa, wynikają bezpośrednio z przepisów Ustawy o kredycie konsumenckim, która weszła w życie w grudniu 2011 roku i obejmuje kredyty gotówkowe, kredyty związane z walutą krajową, nowe kredyty samochodowe oraz kredyty odnawialne. Wspomniane kredyty podlegają określonym regulacjom i ochronie przewidzianej przez ustawodawstwo.

Co to jest Sankcja Kredytu Darmowego?

Sankcja Kredytu Darmowego jest uprawnieniem bezpośrednio określonym w Ustawie o kredycie konsumenckim. Co interesujące, sankcja ta istniała już w poprzedniej, obecnie nieobowiązującej ustawie o kredycie konsumenckim z 2001 roku. Warto zatem zauważyć, że nie jest to nowość w naszym systemie prawnym. Niestety, wydaje się, że jest to uprawnienie, które rzadko jest wykorzystywane przez konsumentów, a często jest im nieznane. Ustawa jasno określa, że jeśli spełnione są określone warunki, konsument korzystający z sankcji kredytu darmowego ma możliwość spłaty kredytu bez naliczania odsetek i bez dodatkowych kosztów.

Sankcja Kredytu Darmowego działa wstecz, obejmując okres od daty zawarcia umowy kredytowej. Kredytobiorca, korzystając z tej sankcji, może żądać zwrotu wszystkich dotychczasowych opłat odsetkowych i innych kosztów związanych z kredytem. Co istotne, po skorzystaniu z tej możliwości, kredytobiorca będzie mógł spłacać kredyt jedynie w zakresie kapitału udzielonego, eliminując tym samym opłaty odsetkowe. To oznacza, że całość raty odsetkowej zostaje wyłączona, co prowadzi do znaczącego zmniejszenia miesięcznych zobowiązań kredytobiorcy. Kredytobiorcy w efekcie zyskują darmowy kredyt.

kancelaria frankowa Poznań

Jak można skorzystać z Sankcji Kredytu Darmowego?

Konsument-kredytobiorca ma możliwość skorzystania z Sankcji Kredytu Darmowego od momentu zawarcia umowy kredytowej, jednakże maksymalnie przez rok od daty wykonania tej umowy. Innymi słowy, konsument może podjąć decyzję o skorzystaniu z tej sankcji w trakcie trwania umowy kredytowej, ale nie później niż rok po jej wykonaniu.

Aby konsument mógł skorzystać z Sankcji Kredytu Darmowego, istotne jest znalezienie w umowie określonych rodzajów naruszeń ze strony kredytodawcy. Ustawa precyzyjnie określa obowiązki kredytodawcy oraz wymogi, jakie muszą zostać spełnione w umowie kredytowej.

Sankcja Kredytu Darmowego 2024

Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat Sankcji Kredytu Darmowego w 2024 roku i zastanawiasz się, czy możesz odzyskać swoje pieniądze, skorzystaj z naszej oferty. Możemy przeprowadzić analizę Twojej umowy bezpłatnie i dokonać niezobowiązującej oceny Twoich możliwych rozwiązań.

author avatar
Katarzyna Gorzen