fbpx

Już 15 czerwca 2023 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-520/21, w którym podkreślił, że po unieważnieniu umowy o kredyt CHF, banki nie mają prawa do jakiejkolwiek rekompensaty poza zwrotem udzielonego kapitału. Instytucje finansowe zostały pozbawione również wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, jednak sektor bankowy szybko znalazł rozwiązanie swojego problemu. Uznając zakaz pobierania opłat za korzystanie z kapitału, zaczął pozywać Frankowiczów o  jego waloryzację. Dziś banki wycofują się z kierowania pozwów – jaki jest tego powód?

Banki rezygnują z pozwów z uwagi korzystne dla Frankowiczów wyroki TSUE

W ubiegłym roku zapadło kilka kluczowych wyroków, w których Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął prokonsumenckie stanowisko. We wspomnianej sprawie C-520/21 TSUE podkreślił, że po stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej CHF ze  względu na obecność klauzul abuzywnych, bankom nie należy się nic poza zwrotem udzielonego kapitału. Po niekorzystnym dla sektora bankowego wyroku, instytucje finansowe zaczęły szukać kolejnego sposobu, aby wzbogacić się na Frankowiczach i zaczęły kierować pozwy o waloryzację kapitału. Działania banków szybko spotkały się z odpowiedzią TSUE, który w dniu 12 stycznia 2024 r. wydał postanowienie w sprawie C-488/22 podkreślając, że bankom nie należy się nic ponad zwrot udzielonego kapitału, w tym również jego waloryzacja. W ostatnim czasie niektóre banki zapowiedziały, że wycofują się z pozwów związanych z waloryzacją i korzystaniem z kapitału, a także podkreślają, że nie będą pozywać Frankowiczów w przyszłości. Co skłoniło banki do nagłej zmiany narracji?

dobra informacja

Dlaczego banki zmieniają swoją narrację i rezygnują z pozywania Kredytobiorców?

Frankowicze wygrywają z bankami już w 99 proc. spraw, a sądy są przychylne roszczeniom kredytobiorców i unieważniają umowy o kredyt CHF. To nie zniechęcało banki do kierowania kolejnych pozwów i wytaczania spraw, które sektor bankowy zwykle przegrywał. Wydaje się jednak, że banki doszły do pewnej granicy i oficjalnie mówią o rezygnacji z kierowania kolejnych pozwów. Co przekonuje banki do rezygnacji z pozywnia Kredytobiorców? Z pewnością obawiają się, że kierowanie pozwów o waloryzację przyczyni się do przedawnienia roszczeń, przez co banki mogłyby nie odzyskać nawet udzielonego kapitału. Co więcej, wiążą nadzieję, że sądy krajowe będą przyjmą odmienne stanowisko niż TSUE. Dodatkowo sektor bankowy chce się zabezpieczyć w związku z potencjalnie przegranymi sprawami z Frankowiczami, którzy już spłacili swoje zobowiązania. Chociaż Prezes ZBP Tadeusz Białek komentuje działania banków jako ,,incydentalne sytuacje”, już kilka dni po jego wypowiedzi, mBank będący jednym z kluczowych instytucji finansowych potwierdził, że wycofuje się z kierowania pozwów o waloryzację.

kancelaria frankowa Poznań

Które banki rezygnują z pozywania Frankowiczów o waloryzację?

Jak wskazuje Dziennik Gazeta Prawna, coraz więcej banków deklaruje chęć wycofania się z pozwów. Wszystko wskazuje na to, że banki wreszcie zrozumiały, że prawo jest po stronie Frankowiczów i kapitulują chcąc uniknąć kolejnych strat finansowych. Obecnie z pozwów o waloryzację rezygnują takie instytucje finansowe jak PKO BP, mBank, Bank Millennium i BPH.

Czy rezygnacja z pozwów zachęci Kredytobiorców do zawierania ugód?

Instytucje bankowe wycofują powództwa o zwrot zwaloryzowanego kapitału na różnych etapach sprawy, m.in. przed doręczeniem pozwu, podczas rozprawy, a niekiedy nawet już po jej zakończeniu. Warto podkreślić, że bank ma możliwość wycofania pozwu bez zgody Kredytobiorcy tylko w sytuacji zrzeczenia się wszystkich roszczeń.

Dla Dziennika Gazeta Prawnej, obecne postępowanie banków komentuje mecenas Izabela Kałużyńska z Kancelarii Kałużyńska i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. mówiąc, że:

Kluczowe dla Frankowiczów jest właśnie to zrzeczenie się roszczeń, bowiem jego skutkiem jest brak możliwości ponownego kierowania przez bank takiego typu roszczeń w stosunku do byłego Kredytobiorcy.

Adwokat Izabela Kałużyńska

Komplementariusz w Kancelarii Kałużyńska i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Adwokat Izabela Kałużyńska dodaje również, że masowe kierowanie pozwów o waloryzację kapitału przeciwko Frankowiczom, które było widoczne głównie pod koniec ubiegłego roku ustępuje miejsca zabieganiu o ugody z Kredytobiorcami. Powstaje zatem pytanie czy banki znów nie spóźniły się z propozycjami dla swoich Klientów, a całość działań nie obróci się przeciwko sektorowi bankowemu.

 

O obecnej sytuacji Kredytobiorców frankowych dyskutują eksperci z zakresu spraw frankowych mecenas Izabela Kałużyńska z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Kałużyńska i Wspólnicy z Poznania razem z mecenasem Piotrem Nowakiem z Kancelarii Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy z Lublina. Posłuchaj jakie istotne zmiany czekają na Frankowiczów w najbliższym czasie.

Zachęcamy do zaobserwowania kanału Od Wschodu do Zachodu na platformie You Tube, na którym systematycznie zamieszczane będą komentarze specjalistów od spraw frankowych. 

author avatar
Marzena