fbpx

W czwartym kwartale 2023 roku odnotowano znaczący wzrost liczby wydanych orzeczeń sądowych dotyczących kredytów frankowych o co najmniej 5,25 tysiąca. Sądy wydały o prawie połowę więcej orzeczeń w porównaniu z rokiem poprzednim! Specjaliści przewidują kontynuację dynamicznego wzrostu liczby wyroków, również w sądach II instancji.

Ile wyroków zapadło w sprawach Frankowiczów?

Zgodnie z danymi zebranymi przez Grupę Votum, spośród wszystkich 5,25 tys. wydanych wyroków, 5,11 tys. zostało rozstrzygniętych na korzyść posiadaczy kredytów we frankach, co oznacza, że kredytobiorcy wygrali 97,4 proc. spraw. Natomiast w 121 sytuacjach to banki odniosły zwycięstwo, co stanowiło 2,3 proc. wszystkich rozpatrzonych spraw.

Aż 95 proc. wszystkich korzystnych rozstrzygnięć skutkowało unieważnieniem umowy kredytowej.

Zgodnie z danymi Votum, w czwartym kwartale 2023 roku sądy wydały łącznie 1 084 orzeczeń w sprawach CHF. Praktycznie wszystkie, bo aż 1 076 z nich, były korzystne dla posiadaczy kredytów we frankach, co stanowiło 99 procent ogółu rozpatrzonych spraw. Zaledwie 8 wyroków zostało wydanych na korzyść banków, co stanowiło znikomą część, czyli 1 proc. wszystkich rozstrzygniętych spraw.

kancelaria frankowa Poznań

Ukształtowanie linii orzeczniczej za sprawą TSUE

Eksperci prognozują, że tak imponujące wyniki kancelarii zajmujących się sprawami kredytów frankowych oraz malejące zainteresowanie ugodami frankowymi skutkować będą zmianą strategii procesowej przez banki. Jest prawdopodobne, że banki ograniczą składanie apelacji, które są często oddalane przez sądy i generują wyższe koszty dla sektora bankowego.

Zdaniem ekspertów, wyroki wydane w czwartym kwartale 2023 r. wyraźnie odzwierciedlają spójną linię orzeczniczą w sądach powszechnych, dodatkowo wzmacnianą przez nowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które konsekwentnie chroni praw konsumentów.

Więcej na ten temat znajdą Państwo na stronie Bankier.pl

author avatar
Katarzyna Gorzen