fbpx

Dzisiejszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-140/22 ma istotne konsekwencje dla spraw związanych z kredytami we frankach szwajcarskich.

Co orzekł TSUE i czego dotyczy sprawa C-140/22?

W 2022r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kontekście rozpatrywania sprawy kredytobiorców przeciwko mBankowi.

W dzisiejszym orzeczeniu C-140/22 Trybunał rozwiązał kluczową kwestię dotyczącą konieczności składania przez kredytobiorców oświadczeń przed sądem w sprawie skutków nieważności umowy kredytowej. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego (Uchwała III CZP 6/21), złożenie takiego oświadczenia było niezbędne dla ustalenia nieważności umowy kredytowej.

Trybunał jednoznacznie stwierdził, że żądanie od konsumentów złożenia takiego oświadczenia jest sprzeczne z postanowieniami art. 6 i 7 dyrektywy, a także z zasadami skuteczności. To stanowisko może mieć istotne skutki dla kwestii przedawnienia roszczeń banków i terminu naliczania odsetek. Co więcej, powinno przyczynić się do przyspieszenia procesów, gdyż sądy nie będą już musiały wymagać od konsumentów składania tego typu oświadczeń.

kancelaria frankowa Poznań

W kolejnym pytaniu poruszono kwestię rozliczeń między stronami w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. Trybunał utrzymał swoje wcześniejsze stanowisko, które przedstawił w sprawie C-520/21, dotyczącej roszczeń o bezumowne korzystanie z kapitału. W swoim orzeczeniu Trybunał jednoznacznie potwierdził, że bank nie ma prawa do żadnych dodatkowych roszczeń przewyższających kapitał udostępniony konsumentowi. Trybunał stwierdził, że kredytobiorca ma prawo do zwrotu pełnej kwoty uiszczonych rat kapitałowych, odsetkowych oraz innych opłat związanych z obsługą kredytu.

Dzisiejszy wyrok Trybunału z pewnością ujednolicił linię orzeczniczą w sprawach frankowych. Kolejne korzystne orzeczenie TSUE jest jednoznaczne ze wzrostem powództw przeciwko bankom.

Już 14 grudnia br. Trybunał wypowie się w kwestii przedawnienia roszczeń oraz terminu od którego należy naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie.

author avatar
Katarzyna Gorzen