fbpx

Aktualnie kancelarie prawne obsługujące sprawy frankowe odnoszą znaczące sukcesy w polskich sądach. Liczba korzystnych wyroków na rzecz posiadaczy kredytów indeksowanych oraz denominowanych do waluty franka szwajcarskiego nadal rośnie. Ten dynamiczny rozwój sytuacji wynika z ukształtowanej już, prokonsumenckiej linii orzeczniczej, rosnącej aktywności kredytobiorców, którzy są już świadomi wad prawnych występujących w ich umowach kredytowych oraz wzmożonej pracy wyspecjalizowanych kancelarii prawnych dedykowanych Frankowiczom. W efekcie, coraz większa liczba osób posiadających kredyty frankowe decyduje się na podjęcie walki o swoje prawa w sądach.

Frankowicze – o co chodzi?

W Polsce, istnienie kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej, nazywanych potocznie kredytami frankowymi, jest źródłem intensywnych sporów oraz licznych postępowań sądowych. Konkretnie, dotyczy to kredytów hipotecznych powiązanych z walutą franka szwajcarskiego. W chwili, gdy kurs franka znacząco wzrósł w porównaniu do polskiej waluty, wielu posiadaczy tych kredytów znalazło się w trudnej sytuacji. Związane było to z gwałtownym wzrostem miesięcznych rat kredytowych.

Jak orzekają sądy krajowe i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Frankowiczów?

Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydane w kontekście Frankowiczów, skłoniły wielu posiadaczy kredytów frankowych do podejmowania działań prawnych w celu ochrony swoich interesów. Co więcej, obserwuje się wzrost liczby wygranych spraw dotyczących kredytów CHF, szczególnie w kontekście wcześniej wspomnianych orzeczeń TSUE.

Frankowicze wygrywają prawomocnie coraz więcej spraw w sądach co skutecznie motywuje kolejnych kredytobiorców do skierowania ich spraw na drogę postępowania sądowego i odzyskania pieniędzy od banku.

Frankowicze – czy z bankiem można wygrać?

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Wyborczą.biz, w trzech pierwszych kwartałach 2023 roku zaobserwowano istotny wzrost liczby wydanych wyroków w sprawach dotyczących kredytów frankowych o 17%, w porównaniu z całością roku 2022. Nie podano jeszcze statystyk podsumowujących cały miniony rok, ale łączna liczba wyroków może sięgnąć nawet 15 tys.

W pierwszych trzech kwartałach 2023r.  wydano aż 11 187 wyroków w sprawach Frankowiczów, z czego aż 10 850 rozstrzygnięto na ich korzyść, co stanowi 97 proc. (analogicznie jak w roku 2022).

Warto dodać, że liczba prawomocnych wyroków również systematycznie rośnie. Od początku 2023 roku wydano ich już 2135, z czego aż 2114, czyli 99 proc. było korzystnych dla Frankowiczów.

Frankowiczu, co oznaczają zapisy w Twojej umowie?

Chociaż na pierwszy rzut oka zapisy w umowie kredytu indeksowanego czy denominowanego do franka szwajcarskiego mogą wydawać się mniej istotne dla Frankowiczów, to w rzeczywistości są one kluczowym elementem sporów. Sformułowania w umowie kredytowej stanowią istotny fundament do dokładnej oceny zgodności i uczciwości relacji pomiędzy konsumentem (kredytobiorcą) a instytucją finansową. Umowa kredytowa powinna zawierać wszystkie elementy, które wpływają na ustalanie wysokości rat kredytowych. Błędne lub niejasne regulacje stanowią podstawę do podważenia umowy. Dlatego też, w sprawach związanych z kredytami frankowymi, warto skonsultować się z renomowaną kancelarią prawną specjalizującą się w tej dziedzinie, która dokładnie zweryfikuje umowę kredytową i udzieli wskazówek odnośnie do dalszych kroków.

dlaczego frankowicze wygrywają w sądach?

Jakie wyroki zapadają w sprawach frankowych?

Jak wynika z danych udostępnionych na Wyborczej.biz, polscy sędziowie rozstrzygając spory Frankowiczów z bankami, w ponad 90% przypadków orzekają nieważność umowy kredytowej. Po prawomocnym wyroku w sprawie skutkującym unieważnieniem umowy kredytowej, kredytobiorca zwraca do banku jedynie kwotę udostępnionego kapitału, bank natomiast jest zobligowany zwrócić kredytobiorcy wszystkie uiszczone raty kapitałowo-odsetkowe a także wszelkie koszty związane z obsługą kredytu czy ubezpieczeniem zyskując tym samym darmowy kredyt oraz zwolnienie hipoteki.

Polskie sądy zdecydowanie rzadziej decydują o tzw. odfrankowieniu umowy, czyli pozostawieniu umowy w obrocie prawnym po usunięciu  z niej wadliwych i nieuczciwych warunków umownych. Takie rozwiązanie jest dla kredytobiorców korzystne i istotnie wpływa na obniżenie wysokości comiesięcznych rat kredytowych. Aktualnie jednak stanowi niewielki odsetek rozstrzyganych spraw.

author avatar
Katarzyna Gorzen