fbpx

Osoby zaciągające kredyty w szwajcarskiej walucie mają kilka opcji do rozważenia. Po pierwsze, mogą zdecydować się na bierność wobec obecności potencjalnie nieuczciwych postanowień umownych zawartych w ich umowach. Mają także możliwość skierowania sprawy do sądu i podjęcia walki o unieważnienie umowy kredytowej. Alternatywą jest zawarcie ugody z bankiem. Które rozwiązanie jest najkorzystniejsze dla Frankowiczów?

Co banki proponują kredytobiorcom w ugodach?

Wiele banków namawia klientów do zaakceptowania ugody zgodnie z propozycją przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Jacka Jastrzębskiego. Propozycja ta została przedstawiona w grudniu 2020 roku i rekomenduje rozwiązanie problemu kredytobiorców posiadających kredyty w szwajcarskiej walucie bez konieczności angażowania się w proces sądowy.

Zgodnie z założeniem KNF, umowę kredytową CHF można traktować, jakby była od początku zawarta w polskich złotych. Oznacza to, że raty i dług będą przeliczane na takich samych zasadach, jakby kredyt był udzielony w złotówkach (oprocentowanie zostanie ustalone na podstawie stawki WIBOR i marży, zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego).

Jednakże, w przypadku akceptacji ugody z bankiem, głównym problemem kredytobiorców nie są już wyłącznie wysokie raty, które obecnie często są niższe niż te w złotówkach, ale raczej nagły wzrost długu w polskiej walucie. Warto więc zastanowić się, czy ugoda i przeniesienie zobowiązania na kredyt w złotówkach stanowią skuteczne rozwiązanie dla problemu Frankowiczów.

kancelaria frankowa Poznań

Kto decyduje się na ugody?

Decyzję o zaakceptowaniu ugody najczęściej podejmują kredytobiorcy zbliżający się do zakończenia spłaty kredytu lub ci, którzy z różnych powodów muszą szybko zakończyć obowiązywanie umowy kredytowej. Do tej grupy zalicza się również Frankowiczów, którzy, pomimo istnienia znacznych szans na zwycięstwo w sądzie, obawiają się skomplikowanego procesu sądowego z bankiem. Niemniej jednak, decyzja o zawarciu ugody z bankiem powinna być dobrze przemyślana, ponieważ korzyści z uzyskania prawomocnego wyroku są zazwyczaj znacznie większe dla kredytobiorców niż w przypadku ugody.

Uzyskanie wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytowej jest szczególnie korzystne dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt w okresie, gdy kurs franka był na najniższym poziomie. Jest to ważne zwłaszcza w kontekście możliwości odzyskania nadpłaconych kwot oraz ewentualnych korzyści finansowych wynikających z unieważnienia niekorzystnych postanowień umownych. Dlatego warto rozważyć staranie się o sprawiedliwe rozstrzygnięcie sądowe, które może przynieść znacznie lepsze rezultaty niż szybka ugoda z bankiem.

Czy Frankowicze wygrywają z bankami?

Frankowicze, którzy zdecydują się na wszczęcie procesu sądowego przeciwko bankowi, obecnie mają wysokie szanse na zwycięstwo. Statystyki wskazują, że około 97 procent polskich sądów wydaje wyroki na korzyść kredytobiorców w przypadku kredytów indeksowanych oraz denominowanych do franka szwajcarskiego. W chwili stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, klient musi co prawda zwrócić bankowi pierwotnie pożyczoną kwotę kapitału, jednak kredytodawca jest zobowiązany do zwrotu wszelkich nadprogramowych wpłat, jakie wnosił kredytobiorca. Co istotne, wielu frankowiczów oddało do banku więcej pieniędzy, niż wynosiła pierwotna suma pożyczki.

kancelaria dla frankowiczów

Dlaczego Frankowicze częściej decydują się na sąd?

  1. Prokonsumencka linia orzecznicza TSUE: Decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zwłaszcza takie jak w sprawie C-287/22, znacząco podnoszą szanse konsumentów na skuteczne zabezpieczenie swoich roszczeń już na wczesnym etapie procesu sądowego. Wydany w grudniu 2023r. wyrok w sprawie C-140/22 dodatkowo umożliwia kredytobiorcom odzyskanie odsetek za czas oczekiwania na wyrok prawomocny w sprawie. To dodatkowy zysk dla Frankowiczów, którzy zdecydują się na drogę sądową.
  2. Korzystne orzecznictwo sądów powszechnych: Zdecydowana większość spraw kończy się korzystnie dla Frankowiczów (około 97proc.) Dominującym rozstrzygnięciem sądu jest unieważnienie umowy kredytowej, co definitywnie rozwiązuje problem kredytobiorców.
  3. Determinacja kredytobiorców: Po wielu latach negocjacji i obietnic ze strony banków, kredytobiorcy stają się bardziej świadomi swoich praw. Zdobyta wiedza sprawia, że są bardziej skłonni podjąć działania sądowe w celu ochrony swoich interesów i odzyskania nienależnie pobranych od banku świadczeń.

Powyższe czynniki powodują, że kredytobiorcy frankowi są bardziej zdeterminowani do walki z bankami i dochodzenia swoich roszczeń przed sądem niż do zawarcia z bankiem ugody.

author avatar
Katarzyna Gorzen