fbpx

Frankowicze od lat skutecznie walczą bankami w związku z wadliwymi umowami o kredyt CHF, a w ostatnim czasie ich skuteczność w procesach sądowych wynosi nawet 99 proc. Sądy umocnione prokonsumenckim orzecznictwem TSUE wydają coraz więcej wyroków i unieważniają kolejne umowy kredytowe, motywując niezdecydowanych Frankowiczów do podjęcia kroków prawnych w swojej sprawie. Co istotne, Kredytobiorcy odnoszą sukces również dzięki pomocy ekspertów z kancelarii frankowych, w tym również specjalistów z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Kałużyńska i Wspólnicy z Poznania. 

Wsparcie kancelarii prawnej w sprawie frankowej

Pomoc prawna świadczona przez kancelarie frankowe dotyczy wsparcia udzielanego Klientom, którzy borykają się z trudnościami związanymi z kredytami CHF. Specjalizująca się w tym obszarze kancelaria prawna oferuje porady prawne oraz reprezentację Klientów w konfliktach z bankami, dotyczących kredytów frankowych, które stały się główną przyczyną konfliktów pomiędzy kredytodawcami a ich Klientami.

Kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego przysporzyły Kredytobiorcom wielu problemów, ponieważ spłata stawała się znacznie trudniejsza. Nie tylko gwałtowne zmiany kursu walutowego między frankiem szwajcarskim a walutą krajową (np. polskim złotym) utrudniały spłatę zobowiązania, ale również obecność niedozwolonych klauzul w umowach kredytowych CHF, które banki wprowadzały do obrotu prawnego. Wskazane czynniki przyczyniły się do znacznego wzrostu rat kredytowych Frankowiczów, a to negatywnie wpłynęło na sytuację finansową posiadaczy kredytów we frankach.

getin bank frankowicze

Kancelarie zajmujące się sprawami frankowymi oferują gamę usług mających na celu pomoc poszkodowanym Kredytobiorcom. W ofercie znajduje się m.in. analiza umowy kredytu CHF pod kątem występowania niedozwolonych klauzul, udzielanie porad dotyczących możliwości konwersji umowy kredytu frankowego oraz kompleksowa reprezentacja Klientów w postępowaniu sądowym mającym na celu stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego lub zmianę jej warunków.

Kałużyńska i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych – kancelaria frankowa Poznań

Eksperci z kancelarii frankowej Kałużyńska i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych specjalizujący się w sprawach dotyczących kredytów frankowych reprezentują Kredytobiorców w licznych procesach sądowych. Kancelaria frankowa z Poznania towarzyszy swojemu Klientowi na wszystkich etapach walki z bankiem od analizy zapisów zawartych w umowie, aż do wydania wyroku unieważniającego umowę o kredyt frankowy. Co istotne, specjaliści z kancelarii frankowej Kałużyńska i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych udzielają wsparcia Frankowiczom nie tylko w przypadku, gdy to poszkodowany Kredytobiorca wytacza powództwo przeciwko bankowi, ale także w sytuacji, gdy role się odwracają i to kredytodawca pozywa swojego Klienta.

kancelaria frankowa Poznań

Kancelaria frankowa z Poznania – jak wygląda pomoc poszkodowanym Kredytobiorcom?

Kałużyńska i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych świadczy usługi porad prawnych oraz wyjaśnia niejasne aspekty związane z sprawami dotyczącymi kredytów frankowych, a także oferuje bezpłatną analizę umowy o kredyt indeksowany lub denominowany do franka szwajcarskiego. Po zidentyfikowaniu nieprawidłowości w treści dokumentów kredytowych, eksperci z kancelarii frankowej z Poznania przedstawiają Klientowi możliwe kroki do podjęcia. Następnie zapewniają profesjonalne wsparcie prawnicze na każdym etapie postępowania: przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego. Ponadto kancelaria specjalizująca się w sprawach frankowych z Poznania reprezentuje Klientów w obu instancjach sądowych, podejmując wszelkie niezbędne działania, aby osiągnąć skuteczne i pożądane wyniki.

temida

Dodatkowo Kałużyńska i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych  udziela wsparcia Frankowiczom w sytuacjach, gdy kredytodawca kieruje roszczenia przeciwko swojemu Klientowi. Jak pokazuje praktyka, dotychczas większość takich pozwów dotyczyła waloryzacji udzielonego kapitału. Bez względu na sformułowane roszczenie, kancelaria frankowa z Poznania dokonuje analizy pozwu skierowanego przez bank, a w następnej kolejności podejmuje negocjacje z kredytodawcą. W sytuacji, gdy strony umowy nie potrafią dojść do porozumienia, a bank wytacza sprawę sądową przeciwko Kredytobiorcy, eksperci z kancelarii prawnej reprezentują swojego Klienta w sądzie. Przez przystąpieniem do obrony, adwokaci i radcowie prawni ponownie dokonują szczegółowej analizy treści zawartych w umowie o kredyt CHF w celu wykrycia niedozwolonych zapisów lub naruszeń prawnych, stanowiących podstawę do odrzucenia roszczeń kredytodawcy. Warto podkreślić, że istotnym czynnikiem przemawiającym za skorzystaniem z usług kancelarii frankowej Kałużyńska i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych jest fakt, że specjaliści stale śledzą aktualizacje przepisów dotyczących kredytów hipotecznych, co pozwala im skutecznie kierować działaniami swoich Klientów, aby ci mogli maksymalnie skorzystać z potencjalnych korzyści.

author avatar
Marzena