fbpx

Wiele osób, które zdecydowały się na zaciągnięcie kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego, doświadczyło trudności finansowych, gdy mimo regularnej spłaty rat ich zadłużenie nadal rosło. Powodem tego były klauzule abuzywne, które banki umieszczały w umowach kredytowych CHF, co doprowadziło do licznych procesów sądowych. Wielu Frankowiczów zdało sobie sprawę, że jedynie podjęcie odpowiednich kroków prawnych przeciwko kredytodawcy umożliwi ochronę ich interesów. Przed złożeniem pozwu do sądu warto wiedzieć, jakie dokumenty są niezbędne, aby pozwać bank w sprawie CHF.

Dokumenty, które musisz posiadać, aby złożyć pozew przeciwko bankowi w sprawie frankowej

Umowa kredytowa stanowi kluczowy dokument określający stosunki między Kredytobiorcą a bankiem. Powinna zawierać szczegółowe dane dotyczące warunków kredytowych, włączając w to:

  • Wysokość udzielonej kwoty,
  • rodzaj oprocentowania (stałe, zmienne) oraz wysokość stopy procentowej,
  • harmonogram spłaty kredytu, w tym daty płatności rat,
  • informacje na temat wszelkich dodatkowych opłat i prowizji,
  • klauzule dotyczące ryzyka walutowego oraz ewentualne zabezpieczenia kredytu.
kancelaria frankowa Poznań

Przeanalizowanie umowy kredytowej umożliwia wykrycie potencjalnych nieprawidłowości lub braków, które mogą stanowić podstawę do zgłoszenia roszczeń przeciwko kredytodawcy. Do dokumentacji związanej z kredytem indeksowanym do franka szwajcarskiego należy dołączyć również regulamin oraz wszelkie aneksy modyfikujące warunki umowy.

Ponadto, Kredytobiorca powinien zgromadzić wszystkie dostępne dokumenty i informacje dotyczące helweckiej waluty, m.in. notowania giełdowe czy dane publikowane przez bank centralny. Te dokumenty mogą stanowić dowód na potencjalne manipulacje ze strony kredytodawcy lub niedostateczną informację dotyczącą ryzyka związanego z kursem walutowym.

Dowody w sprawie frankowej. Istotna będzie korespondencja z bankiem

Cała korespondencja między Kredytobiorcą a kredytodawcą może mieć znaczenie w kontekście prowadzenia sprawy sądowej. Listy, wiadomości e-mail oraz notatki z rozmów telefonicznych, będą stanowić istotny materiał dowodowy, wskazujący na nieprawidłowe postępowania banku lub niedociągnięcia w zakresie spełniania obowiązku informacyjnego. Poza wyżej wymienioną dokumentacją, konsument powinien uzyskać wszelkie możliwe, dodatkowe informacje, które mogą przeważyć na korzyść Kredytobiorcy w postępowaniu sądowym. Przykładowo, może to być dokumentacja potwierdzająca wysokość dochodów oraz sytuację finansową konsumenta w chwili zawarcia zobowiązania, dokumenty związane z innymi kredytami, a także  zobowiązaniami finansowymi.

email

Dokumentacja z banku jest niezbędna, aby złożyć pozew w sprawie CHF

Aby uzyskać potrzebną dokumentację, konieczne jest złożenie stosownego wniosku do kredytodawcy. Frankowicze mogą sporządzić taki wniosek samodzielnie, jednak z uwagi na różnice w dokumentacji poszczególnych kredytodawców, zaleca się skonsultowanie go z pełnomocnikiem z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Kałużyńska i Wspólnicy z Poznania. Warto również zaznaczyć, że za wydanie dokumentów bank pobiera opłatę, która uzależniona jest od danego kredytodawcy i może się znacznie różnić, gdyż kwoty oscylują między kilkadziesiąt a nawet kilkaset złotych.

Kredytodawca nie reaguje na złożony wniosek. Jak złożyć reklamację do banku?

Przetworzenie wniosku w banku zazwyczaj trwa od sześciu do ośmiu tygodni, jednak czasami można zaobserwować reakcję banku już po 30 dniach. W przypadku braku odpowiedzi ze strony banku w ciągu sześciu tygodni, zaleca się złożenie reklamacji. Kredytobiorca może samodzielnie napisać i wysłać reklamację do kredytodawcy lub zwrócić się o pomoc do pełnomocnika z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Kałużyńska i Wspólnicy z Poznania. Istotny jest fakt, że zazwyczaj reklamacje składane przez pełnomocnika przynoszą lepsze efekty, a dokumentacja jest wydawana szybciej. Warto nadmienić, że bywają sytuacje, w których kredytodawca wydaje błędną dokumentację – wówczas należy złożyć kolejną reklamację, domagając się wydania poprawnych dokumentów. W takim przypadku obecność pełnomocnika z pewnością przyspieszy proces, a Kredytobiorca uzyska niezbędną dokumentację potrzebną do złożenia pozwu przeciwko bankowi w związku z wadliwą umową o kredyt frankowy.

author avatar
Marzena