fbpx

Do kancelarii prawnych zgłasza się coraz więcej Kredytobiorców posiadających kredyt gotówkowy w celu przeanalizowania swojej umowy pod kątem możliwości skorzystania z sankcji kredytu darmowego. W większości tych umów specjaliści odkrywają wadliwe zapisy, co umożliwia Kredytobiorcom pozwanie swojego kredytodawcy. Co ciekawe, w niektórych przypadkach sądy zrezygnowały z prowadzenia rozpraw, a jedynie rozstrzygają zagadnienia na niejawnych posiedzeniach, przeważnie na korzyść Kredytobiorcy.

Sankcja kredytu darmowego. Złotówkowicze idą w ślady Frankowiczów

Przez ostatnie lata to problem kredytów we frankach był głównym powodem do niepokoju sektora bankowego. Po korzystnych dla Frankowiczów orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, krajowe sądy na masową skalę zaczęły unieważniać umowy o kredyt we frankach. W związku ze stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej, banki są zobowiązane do zwrotu Frankowiczom wszelkich świadczeń, które Kredytobiorcy niesłusznie wpłacili na konto kredytodawcy. Ilość przegranych spraw i wypłat, do których sądy zobligowały banki spowodowały, że portfel sektora bankowego został mocno nadwyrężony. Co istotne, to nie koniec ich kłopotów, bowiem do sądów wpływają pozwy od kolejnej grupa Kredytobiorców, którzy mają podstawy do kierowania roszczeń przeciwko bankom. Wszystko wskazuje na to, że problemy związane z kredytami CHF to jedynie zwiastun nadchodzącej fali pozwów. Pracownicy instytucji świadczących usługi finansowe stoją w obliczu prawdziwego wyzwania, ponieważ przez lata masowo udzielały pożyczek i kredytów, których posiadacze mogą teraz żądać zastosowania sankcji kredytu darmowego.

kancelaria frankowa Poznań

Kto może skorzystać z SKD?

Jak się okazało, wygrane Frankowiczów zachęciły kolejnych Kredytobiorców do walki o sprawiedliwość i mowa tu nie tylko o Kredytobiorcach frankowych, ale również tych posiadających zobowiązanie w polskiej walucie. Ta grupa coraz częściej kieruje swoje roszczenia powołując się na sankcję kredytu darmowego. W odniesieniu do art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim, posiadacze kredytów gotówkowych i konsolidacyjnych walczą o uzyskanie darmowego kredytu. W tym miejscu warto skupić się na tym terminie i wyjaśnić, co właściwie kryje się pod pojęciem „darmowego kredytu”. Poprzez zastosowanie SKD, Kredytobiorca ma możliwość spłaty jedynie kwoty kapitału, który pożyczył od banku, bez dodatkowych opłat, prowizji i innych kosztów okołokredytowych. Warto jednak dodać, że nie każda osoba posiadająca kredyt konsumencki ma możliwość powołania się na sankcję kredytu darmowego.  Jakie zatem należy spełnić warunki?

  • Umowa musi być zawarta po 18 grudnia 2011 roku,
  • kwota zobowiązania nie może przekraczać 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie,
  • uzyskane środki muszą zostać wykorzystane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • w przypadku kredytów spłaconych, od całkowitego uregulowania zobowiązania nie może minąć więcej niż 12 miesięcy,
  • kredyt nie jest zabezpieczony hipoteką.
kobieta

Orzeczenia w sprawach SKD szybsze niż w postępowaniach frankowych

Jak pokazuje doświadczenie, niektóre pozwy w sprawach sankcji kredytu darmowego nie są kierowane na rozprawy, lecz trafiają na niejawne posiedzenia, na których sądy bez angażowania stron  i świadków orzekają, że banki nie dopełniły swoich obowiązków wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim i od razu wydają nakaz zapłaty. Takie rozwiązanie z pewnością cieszy Kredytobiorców, którzy na korzystne dla siebie rozstrzygnięcie nie muszą czekać wiele lat, a jedynie kilka tygodni.

Kwestie rozstrzygania spraw dotyczących SKD na niejawnych posiedzeniach sądów, dla Dziennika Gazety Prawnej komentuje adwokat Izabela Kałużyńska z Kałużyńska i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych mówiąc, że:

Kategoryczność przepisów dotyczących sankcji kredytu darmowego umożliwia rozpoznawanie sprawy w oparciu o same dokumenty, bez konieczności kierowania jej na rozprawę. Między innymi dlatego w ostatnim czasie można zauważyć, że sprawy te rozpoznawane są przez wydawanie nakazów zapłaty, zasądzających środki niesłusznie pobrane od kredytobiorców przez banki.

Izabela Kałużyńska

Adwokat, Kałużyńska i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Adwokat Izabela Kałużyńska wskazuje, że sądy coraz częściej wydają nakazy zapłaty w postępowaniach dotyczących pozwów wniesionych na podstawie art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. W jej opinii to początek nowego zjawiska, które w perspektywie następnych tygodni może przybrać na sile. Co więcej wskazuje, że podejmowanie decyzji na niejawnych posiedzeniach w sprawach dotyczących zastosowania SKD jest jak najbardziej zasadne ze względu na brak konieczności przesłuchania świadków. Adwokat Izabela Kałużyńska jednocześnie zaznacza, że:

Oczywiście bank ma prawo złożyć sprzeciw, co powoduje skierowanie sprawy na rozprawę, jednak jest to rzecz wtórna. Kluczowe jest bowiem, że sąd, wydając nakaz zapłaty, uznaje, że powództwo jest uzasadnione, dotyczy konkretnej kwoty, a okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości.

Izabela Kałużyńska

Adwokat, Kałużyńska i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Podsumowując warto zaznaczyć, że na niejawnych posiedzeniach sądów z reguły wydają nakazy zapłaty, uwzględniając argumentację korzystną dla Kredytobiorców.

author avatar
Marzena